Náš příspěvek k bezpečnému používání našich produktů v souladu s právními předpisy.

Jako součást oddělení výzkumu a vývoje je tým EHS zodpovědný za dodržování právních předpisů v mezinárodním marketingu produktů. Vysoce kvalifikovaný tým tvoří tři chemici s doktoráty a dva asistenti a úzce spolupracuje s vedením na strategických otázkách. Stále se zvyšujícím výzvám vycházíme vstříc pravidelným školením a úzkou spoluprací s asociacemi a externími odborníky, abychom vždy vyhověli aktuálním národním i mezinárodním právním požadavkům.

 

Hrajeme klíčovou roli v bezpečném a zákonně vyhovujícím používání našich produktů ve více než 50 zemích. Používání moderních IT nástrojů pomáhá vytvářet bezpečnostní listy a štítky na obaly a také provádět oznámení o produktech požadovaná v EU. Se zvláštním zaměřením na blízkost k zákazníkovi pořádáme školení jak na obecné základy, tak na specifické problémy. Tým EHS také významně přispívá k rozvoji inovativních technologií, například zajištěním právní shody nových surovin.