Chladicí maziva Oemeta HYCUT a NOVAMET pro vyšší efektivitu ve výrobě automobilů.

Společnost Oemeta se již mnoho let podílí na výrobním procesu automobilů a na různých optimalizacích procesů i na zvyšování efektivity při výrobě motorů orientovaných na budoucnost. Vedle produktového systému HYCUT, který řeší problémy s rozhraním různých kapalin, splňují produkty řady NOVAMET nejmodernější požadavky na absenci FAD, boru nebo biocidů a nabízejí nejnižší možnou spotřebu díky dobrému odvodnění a stabilitě kapaliny.

Transformace automobilového průmyslu.

Automobilový průmysl pro individuální dopravu, místní veřejnou dopravu, přepravu a těžkou nákladní dopravu je více než kdy jindy konfrontován s akutními požadavky na udržitelnost a ochranu životního prostředí. Zvyšování energetické účinnosti je ústředním tématem vývojových prací v automobilovém průmyslu již od zavedení čtyřdobého chodu spalovacího motoru Nikolausem Augustem OTTO (1862). Důraz zde byl kladen na zvýšení výkonu a zmenšení velikosti motoru, aby jej bylo možné ve vozidlech rozumně využít.

 

Magnésiový motor a HYCUT.

Po energetické krizi a dnešních ekologických problémech se průmysl zaměřuje na ještě větší efektivitu. Příkladem je zavedení hořčíkového motoru, který má oproti běžným motorům značnou hmotnostní výhodu. Obrábění tohoto motoru s chladicími mazivy mísitelnými s vodou vyžaduje výjimečné odborné znalosti a know-how, jakož i úzkou spolupráci mezi uživateli a výrobci chladicích maziv. S dvousložkovým chladicím mazivem HYCUT od společnosti Oemeta bylo možné realizovat bezpečnou a efektivní sériovou výrobu.

Oemeta jako inovativní partner MWF pro transformující se společnosti v oblasti mobility.

Další existence výrobců automobilů bez agilní transformace je dnes pro výrobce OEM i celý dodavatelský řetězec velmi sporná, ne-li předvídatelně nemožná. Téma rekuperace energie a alternativních pohonů hraje v moderní struktuře mobility zásadní roli.


Trh dobývá mnoho nových hráčů.

V počátcích byli vizionářští předchůdci elektromobility (BMW I3/I8) cenově dostupní pouze pro elitu: teprve když Tesla vzala trh útokem, byl nastartován vývoj, který z elektromobility učinil platnou alternativu.

Na trh s elektromobily vstupuje řada nových hráčů, ale výrobci komponentů vycházejí převážně ze zavedených dodavatelů, kteří prošli transformací. Další zvyšující se požadavky na kvalitu, pokud jde o povrchy a přesnost dílů, vyžadují neustálé zlepšování procesů. K tomuto úspěchu přispívají moderní chladicí maziva Oemeta.

 

Zvyšující se nároky na dodavatelský řetězec.

Kromě toho se zvyšují požadavky na sociální, ekonomickou i ekologickou udržitelnost a dodržování předpisů ze strany výrobců OEM v celém dodavatelském řetězci.

CSR (Corporate Social Responsibility), CCF (Corporate Carbon Footprint), PCF (Product Carbon Footprint), LCA (Life cycle assessment), DsGvo (Data Protection Regulation); Tisax (Trusted Information Security Assessment Exchange) a mnoho dalších jsou běžná slovní spojení v Oemeta.

Oemeta je pro vás tím správným partnerem, protože kromě ekonomického úspěchu patří mezi klíčové součásti naší DNA také otázky udržitelnosti, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dodržování předpisů.

 

Jak vám můžeme pomoci?

Pokud máte zájem o naše produkty a služby nebo máte nějaké dotazy či návrhy, neváhejte nás kontaktovat.

Oemeta CR s.r.o.

Jana Babáka 11
612 00 Brno
Czech Republic