Hodnocení životního cyklu chladicích a mazacích systémů v kovoobrábění.

Použití chladicích maziv je rozšířené v průmyslovém zpracování kovů, protože jejich chladicí, mazací a vyplachovací účinky umožňují výkonný a ekonomický proces obrábění. K tomuto účelu se zpravidla používají konvenční vodou mísitelná nebo vodou nemísitelná chladicí maziva na bázi minerálního oleje. Těžba, výroba, používání a likvidace minerálního oleje je však spojena s řadou negativních ekologických vlivů. Kromě toho výběr příslušného chladicího maziva také určuje, jak udržitelně funguje řetězec obráběcího procesu.


Posouzení vlivů na životní prostředí na příkladu výroby klikového hřídele.

Velká část použitého chladicího a mazacího prostředku se vynese v procesu adhezí k obrobku. V závislosti na tom, jaký typ chladiva se použije v následujícím kroku procesu, musí být proveden komplexní mezikrok praní. K eliminaci těchto problémů vyvinula společnost Oemeta multifunkční olej HYCUT, který lze použít jako procesní olej nemísitelný s vodou i jako emulzi mísitelnou s vodou. Na rozdíl od konvenčních chladicích maziv byl vyvinut na základě obnovitelných surovin, a lze tedy očekávat, že bude mít přínos pro životní prostředí.

Ve spolupráci s Institutem pro obráběcí stroje a výrobní technologii na TU Braunschweig byly potenciální dopady Oemeta HYCUTU prozkoumány pomocí posouzení životního cyklu a porovnány s dopady konvenčního referenčního mazacího systému na bázi minerálního oleje.

Aplikace metody hodnocení životního cyklu v rakouské motorárně.

Ve smyslu holistického hodnocení vlivu na životní prostředí je uvažován celý životní cyklus produktu – od těžby suroviny přes výrobu a použití produktu až po likvidaci. Během životního cyklu jsou jak použité zdroje, tak emise generované ve všech uvažovaných procesech zaznamenávány a převáděny na dopady na životní prostředí.

Posouzení životního cyklu bylo provedeno jako součást případové studie v továrně na motory německého výrobce automobilů v Rakousku. Byl zvažován procesní řetězec pro výrobu klikového hřídele, který se skládá z široké škály obráběcích procesů, jako je frézování, soustružení, hluboké vrtání a broušení. Procesní řetězec je charakterizován častou výměnou vodou mísitelných a vodou nemísitelných chladicích kapalin (viz obrázek 1).

Obrázek 1: Uspořádání procesního řetězce


Oemeta HYCUT s dobrou ekologickou rovnováhou.

V praxi je procesní řetězec již použit s HYCUTEM na bázi esterů, který je strukturován tak, že složky mísitelné s vodou a nemísitelné s vodou jsou kompatibilní.

Adheze chladícího maziva na obrobku proto není problém jako u konvenčních chladicích maziv. Ve srovnání s referenčními produkty na bázi minerálních olejů to vede k výrazně efektivnějšímu využití chladicích maziv v celé výrobní lince, protože zde lze do značné míry zabránit mezikrokům mytí a ztrátám chladicí kapaliny.

 

Zejména opětovné použití mycí kapaliny z praní, jako chladicího maziva pro procesy obrábění, má pozitivní vliv na ekologickou rovnováhu. Aby bylo možné plně využít výhody, plánovači přizpůsobili návrh výrobní linky procesnímu materiálu. Například nebylo nainstalováno několik systémů pro praní obrobků, které jsou obvykle vyžadovány. Při použití systému HYCUT ve všech uvažovaných kategoriích vlivu na životní prostředí jsou výsledkem výrazně nižší dopady na životní prostředí (40-60 %) v průběhu celého životního cyklu než u referenčního systému (viz obrázek níže).

Obrázek 2: Přehled relativního potenciálu vlivu na životní prostředí


Srovnání úspor potenciálu globálního oteplování (GWP).

Pro GWP (potenciál globálního oteplování) byla pro zkoumaný případ stanovena úspora cca 470 t CO2-ekv za roční produkci.

Tato úspora je např. srovnatelná s dopadem na životní prostředí způsobeným ročním používáním 158 automobilů1 (viz tabulka 1). Stanovené absolutní hodnoty jsou specifické pro případ a závisí na srovnávací bázi, uvažovaném systému a příslušných procesech. Relativní hodnoty označují obecný trend ve srovnání.

 

Posouzení životního cyklu proto dokázalo prokázat, že použití Oemeta HYCUT při zpracování kovů vede k výrazně nižším dopadům na životní prostředí než konvenční chladicí systém na bázi minerálního oleje se stejnými výhodami.

 


[Translate to International (Englisch):] Glaspipetten vor grünen Pflanzen
Studie

Hodnocení životního cyklu

Klíčová slova na toto téma

 •  
 • Kapalina pro hodnocení životního cyklu kovů
 • Posouzení životního cyklu Obrábění klikového hřídele
 • Chladicí kapalina pro hodnocení životního cyklu
 • Kovová pracovní kapalina s uhlíkovou stopou
 • Obrábění klikové hřídele s uhlíkovou stopou
 • Chladicí kapalina s uhlíkovou stopou
 • Udržitelná kapalina pro obrábění kovů
 • Udržitelné zpracování kovů
 • Udržitelná výroba
 • Udržitelný víceúčelový olej
 • Výroba šetrná ke klimatu
 • Recyklace kapalin pro obrábění kovů
 • Regenerační kapalina pro zpracování kovů (MWF)
 • MWF na bázi obnovitelného materiálu
 •  

Jak vám můžeme pomoci?

Pokud máte zájem o naše produkty a služby nebo máte nějaké dotazy či návrhy, neváhejte nás kontaktovat.

Oemeta CR s.r.o.

Jana Babáka 11
612 00 Brno
Czech Republic