Služby Oemety pro vysokou spolehlivost procesu a také dlouhou životnost nástrojů a chladicí kapaliny.

Můžete se zcela spolehnout na služby Oemety ve spojení s chladicími mazivy a procesními médii v obráběcí výrobě. Poskytujeme profesionální a individuální podporu – počínaje výběrem vhodných kapalin – sestavíme pro vás balíček služeb na míru pokrývající všechny aspekty monitorování a údržby kapalin a procesů. Od individuálních laboratorních měření až po kompletní servis všech kapalin, jsme na Vaší straně a pomáháme chránit procesy, snižovat Vaše náklady a zvyšovat životnost vašich strojů.


S individuální péčí o kapaliny zvýšíte životnost a snížíte náklady.

Individuálně přizpůsobená péče o kapaliny se rozhodně vyplatí: při pečlivém sledování a péči zůstávají chladicí maziva účinná mnohem déle, zatímco obráběcí procesy získávají na stabilitě a bezpečnosti. Řízení kapalin zabraňuje vysokým výkyvům koncentrace a plísňovému napadení kapalin, čímž se znatelně snižuje počet nových usazenin mazacího oleje. Tímto způsobem výrazně snížíte vynaložené úsilí a náklady a zároveň zajistíte dlouhou životnost vašeho stroje.

Jednotlivé služby Oemeta odlehčí vašim zaměstnancům.

Aby bylo možné v obráběcích procesech pracovat dlouhodobě efektivně, je klíčové neustále sledovat stav chladicích maziv a kapalin. Kapaliny je nutné pravidelně měřit a analyzovat bez ohledu na procesy – ať už soustružení, frézování, vrtání nebo broušení. Rádi Vám ulehčíme Váš výrobní postup a podpoříme Vás našimi komplexními službami a kvalitním know-how našich odborníků. Těšíme se na Vaše výzvy.

Servisní moduly Oemeta pro chladicí maziva a procesní média.

Jakmile se s Vámi sejdeme, abychom zhodnotili aktuální situaci, jsme schopni pro Vás vymyslet individuální servisní koncept. Oemeta může převzít jednotlivé úkoly údržby kapalin nebo v případě potřeby převzít do správy kompletní péči o kapaliny.

 

Monitorování a údržba MWF, olejů a kapalin
 • Měření podle TRGS 611 a DGUV Rule 109-003 (dříve BGR/GUV-R 143)
 • Povrchové odsávání, filtrace a údržba filtračních systémů
 • Dokumentace údajů o produktu, množství doplňování a naměřených hodnot
Laboratorní rozbory
 • Vzorkování tekutin
 • Analýza vzorků v laboratoři podle dohodnutých parametrů
 • V případě potřeby speciální analýzy
 • Dokumentace a interpretace výsledků, doporučení opatření
Výměna chladicích kapalin a procesních médií
 • Výměna olejů a chladicích kapalin
 • Čištění a doplňování systémů
Základní čištění chladicích a mazacích systémů
 • Čištění nádob a interiérů čerstvou emulzí
 • Čištění nádrží vysokotlakými zařízeními a proplachování dopravníků třísek
 • Konečná antikorozní ochrana vnitřku stroje a nádoby chladicího maziva
Logistika a likvidace odpadu
 • Řízení zásob a skladu
Softwarová podpora se softwarem logic a systém čárových kódů
 • Bezproblémová kontrola a dokumentace aplikačních parametrů MWF
 • Včasná detekce odchylek
 • Včasný zásah, např. pomocí úprav koncentrace nebo použití kontrolních přísad
 • S podporou čárových kódů a automatizovaných záznamů hodnot: koncentrace, pH, obsah dusitanů, vzhled, zápach
Automatizace analýz tekutin pomocí logiclabu
 • Efektivní řízení kapalin a maziv je zásadní pro kvalitu výsledků ve výrobě. Oemeta logyclab umožňuje automatizované analýzy kapalin.

Pro transparentní a efektivní řízení kapalin:
Oemeta logyc software a logyclab

Software pro řízení kapalin logic je klíčovým základním prvkem služeb poskytovaných našimi odborníky. Zde se spojují všechny prvky, zpracovávají se data a jasně se prezentují výsledky. Logic neslouží našim specialistům pouze jako pracovní nástroj pro transparentní správu kapalin: Vy jako uživatel máte také přístup ke cloudovému softwaru a maximálně využíváte výhod, které nabízí. S digitální řídicí jednotkou logiclab můžete také automatizovat měření na jednotlivých strojích.

Man monitors cooling lubricants with tablet in hand
Zprůhlednění monitorování.

logyc software – digitální řízení, sledování a optimalizace chladicích kapalin.

Zaznamenejte údaje o stavu používaného chladicí kapaliny Oemeta přímo na Vašem obráběcím stroji.
K softwaru logyc
Monitoring device for cooling lubricants
Snadné analýzy.

logiclab – automatizovaný monitoring a analýza chladicích kapalin.

Použijte digitální monitorovací jednotku k automatické analýze stavu chladicích kapalin v procesech obrábění.
logyclab

Jak vám můžeme pomoci?

Pokud máte zájem o naše produkty a služby nebo máte nějaké dotazy či návrhy, neváhejte nás kontaktovat.

Oemeta CR s.r.o.

Jana Babáka 11
612 00 Brno
Czech Republic