Monitorovací jednotka logyclab analyzuje chladicí maziva a další průmyslové kapaliny.

S digitálním měřicím zařízením logyclab lze automaticky provádět nezbytné analýzy chladicích maziv a dalších kapalin v obráběcích procesech. Bez ohledu na značku a výrobce kapalin zjišťuje jejich stav, například změří hodnotu pH, vodivost nebo koncentraci chladicích maziv. Všechna naměřená data jsou přenášena do interních nebo externích databází stroje a jsou k dispozici pro další vyhodnocení.


Využijte automatizované analýzy přímo na stroji.

Obě součásti logyclab, vyhodnocovací a měřicí jednotka, jsou instalovány přímo na stroji. Měřicí jednotka je připojena přímo k okruhu kapaliny přes bypass. Senzory průtokové kyvety, neustále přetékané tekutinou, měří aktuální charakteristické údaje a předávají je do logyclab SPU k dalšímu zpracování.

Nakonfigurujte si logyclab individuálně a nezávisle podle svých potřeb.

Jako uživatel můžete individuálně nakonfigurovat monitorovací jednotku logyclab pro své hospodaření s tekutinami. Řídicí jednotku lze přizpůsobit požadovaným analýzám a komunikuje buď přímo se strojem, nebo s externími databázemi přes LAN nebo WLAN. Výhoda je značná: Bez námahy ručního měření můžete kdykoli získat přehled o aktuálním stavu používaných chladicích maziv a kapalin.

Výhody na první pohled

  • Řídicí jednotka pro automatizované analýzy chladicích maziv, hydraulických kapalin a dalších průmyslových kapalin v obráběcí výrobě
  • Kompatibilní se všemi běžně dostupnými chladicími mazivy
  • Instalace přímo na stroj
  • Nahrazuje nebo doplňuje ruční měření procesních médií na místě
  • Volně konfigurovatelné
  • Přímé propojení s interními nebo externími databázemi přes LAN nebo WLAN
  • Přímá vizualizace naměřených dat v softwaru logyclab
  • Rychlý přístup

Schnellzugriff


Jak vám můžeme pomoci?

Pokud máte zájem o naše produkty a služby nebo máte nějaké dotazy či návrhy, neváhejte nás kontaktovat.

Oemeta CR s.r.o.

Jana Babáka 11
612 00 Brno
Czech Republic