Zajímavosti o chladicích mazivech - aby žádné otázky nezůstaly nezodpovězeny.

To make sure no questions remain unanswered.

Správné zacházení s chladicími mazivy zajišťuje delší životnost, sníženou spotřebu a tím i nižší náklady na doplňování množství a likvidaci chladicích maziv. V následujícím textu naleznete často kladené otázky, které popisují správné zacházení s chladicími mazivy a pomáhají vám prodloužit životnost produktů, které používáte. Kromě toho Vás zde budeme informovat o aktuálních změnách v legislativě, normách a směrnicích, nabídneme vám materiály ke stažení a představíme aktuální příklady použití.


Jak vám můžeme pomoci?

Pokud máte zájem o naše produkty a služby nebo máte nějaké dotazy či návrhy, neváhejte nás kontaktovat.

Oemeta CR s.r.o.

Jana Babáka 11
612 00 Brno
Czech Republic