Chladicí maziva Oemeta splňují vysoké nároky lékařské techniky.

Společnost Oemeta má dlouholeté zkušenosti s aplikacemi chladicích maziv ve zdravotnické technice. Výsledkem je specializované portfolio výrobků, které zahrnuje bezolejové a olej obsahující produkty i čisticí prostředky, pokrývající celý procesní řetězec při zpracování kovů, skla nebo keramiky.

Nickel on the periodic table of elements
Požadavky

Individuální vývoj u našich zákazníků.

Technologické a regulační požadavky zdravotnického průmyslu jsou mimořádně vysoké, protože se předpokládá, že vyrobené díly zůstanou v těle až několik let, v závislosti na aplikaci. K tomuto účelu se používá široká škála materiálů, z nichž některé jsou nové a jejichž zpracování může být velmi složité. Právě pro tyto požadavky nabízí společnost Oemeta vhodná řešení.

Hands typing and writing on desk
Regulatorik

Regulační požadavky a dodržování předpisů.

Po regulační stránce je třeba brát v úvahu důležité aspekty, jako je snášenlivost pro člověka, regulované složky s ohledem na životní prostředí a biokompatibilitu a mnoho dalších. Zde hraje rozhodující roli kompletní dokumentace při uplatňování shody. Společnost Oemeta je vždy k dispozici jako odborník a partner pro všechna témata související s implementací shody.

People working together in Office
Dokumentation

Dokumentace k parametrům chladicího maziva.

Audity v oblasti zdravotnické techniky jsou velmi rozsáhlé. Společnost Oemeta zde poskytuje podporu v podobě dokumentace údajů o všech parametrech chladicích maziv, které jsou nezbytné pro splnění povinnosti dokumentace podle normy ISO 13485 (Zdravotnické prostředky - systém řízení kvality).

To zahrnuje údaje z portfolia výrobků Oemeta, které jsou kvalifikovány jako "necytotoxické" podle normy DIN-EN 10993-5.

Manufacturing of titanium implants on a cnc
Ekonomická efektivita

Portfolio produktů specifických pro dané odvětví.

Portfolio výrobků vyvinutých pro zdravotnickou techniku zahrnuje bezolejové výrobky a výrobky obsahující olej, jakož i čisticí prostředky. To pokrývá celý procesní řetězec při obrábění kovů, skla nebo keramiky. Ekonomická efektivita chladicích maziv Oemeta je zajištěna snížením nákladů na nástroje a provoz nebo zkrácením prostojů. Důraz je kladen na průběžnou a komplexní optimalizaci a stabilizaci procesu.


Společnost Oemeta se zavázala k udržitelnosti.

Tématu udržitelnosti je v Oemetě věnována také velká pozornost. Společnost Oemeta rozděluje všechny aspekty udržitelnosti do tří dimenzí (ekologické, ekonomické a sociální) a při jejich realizaci vychází ze 17 cílů OSN. V rámci aplikace procesních materiálů samozřejmě není možné směřovat ke všem cílům, ale pouze k jednotlivým, které lze obzvláště řešit. Společnost Oemeta sleduje koncept CCF (Company Carbon Footprint). Z toho vyplývají další cíle udržitelnosti, které se odrážejí ve strategii společnosti Oemeta.

 

Příkladná opatření a výsledky:

  • 60 % základových olejů se vyrábí z obnovitelných zdrojů.
  • Výrobky HYCUT jsou až ze 78 % na biologické bázi.
  • Elektřina se vyrábí z obnovitelných zdrojů energie
  • Odpadní vody jsou čištěny pomocí moderních systémů
  • Společnost Oemeta je certifikována podle norem DIN EN ISO 9001 a DIN EN ISO 14001.
  • Oemeta získala pečeť kvality „BG Sicher mit System“

Jak vám můžeme pomoci?

Pokud máte zájem o naše produkty a služby nebo máte nějaké dotazy či návrhy, neváhejte nás kontaktovat.

Oemeta CR s.r.o.

Jana Babáka 11
612 00 Brno
Czech Republic