Inovativní chladicí maziva zejména pro špičkovou výrobu v leteckém průmyslu.

Již více než 100 let vkládáme veškerou svou energii, vášeň a know-how do vývoje vynikajících chladicích maziv. Naše koncepce spojuje produktivitu, hospodárnost a multifunkčnost pro udržitelnou výrobu s řezáním kovů a nabízí tak nejlepší podmínky pro náročnou výrobu v leteckém průmyslu.


Naše silná stránka: technologická partnerství s výrobci OEM a dodavateli po celém světě.

Naše odborné znalosti v oblasti leteckého průmyslu jsou založeny na desetiletích zkušeností a partnerství s výrobci OEM a jejich dodavateli. Díky globálnímu propojení s celým dodavatelským řetězcem v leteckém průmyslu poskytujeme našim zákazníkům kompetentní podporu na základě hlubokých znalostí a rozsáhlých zkušeností. Společnost Oemeta je důležitým technologickým partnerem v oblasti dodávek pro leteckou výrobu.  Kromě rozsáhlého seznamu schválení byly provedeny také testy na základě schvalovacích specifikací vydaných významnými společnostmi.

 

Vaše přidané hodnoty: Dodržování norem, podpora procesů a udržitelnost.

Naše výrobky vyvíjíme a vyrábíme podle nejpřísnějších norem. Kromě toho podporujeme procesy našich zákazníků pomocí analytických služeb. Stejně pečlivě dbáme i na životní prostředí. Využíváme obnovitelné zdroje, moderní systémy zpracování a investujeme do dlouhé životnosti našich výrobků. Podpora procesů zákazníka a digitalizace jsou součástí výhod, které společnost Oemeta nabízí, stejně jako odborné poradenství v oblasti snižování uhlíkové stopy společnosti (CCF).

Výhody chladicích maziv Oemeta pro leteckou výrobu.

Chladicí maziva řady Aerospace byla vyvinuta speciálně pro obrábění moderních materiálů. Jejich přednosti: mimořádně vysoký výkon, vynikající kompatibilita s materiály a vynikající stabilita - při extrémně nízké spotřebě. Airbus a Bombardier a mnoho dalších známých výrobců již naše přípravky otestovalo a schválilo. Vaše výhoda: Získáte certifikovaný a testovaný produkt s okamžitou připraveností k použití pro vaše materiály.

Stabilní procesy

Chladicí maziva od společnosti Oemeta jsou vyvinuta pro širokou škálu aplikací s ohledem na různé vlastnosti vody a prostředí obrábění. Vysoké procesní spolehlivosti je dosaženo díky snížené tendenci k pěnění a dlouhé životnosti.

Kompatibilita materiálů

Výrobky AE jsou určeny pro všechny typy obrábění a vyznačují se dobrou materiálovou kompatibilitou.

Nízká spotřeba

Chladicí maziva řady Aerospace mají díky vynikajícímu stékání efektivní spotřebu. Díky minimální spotřebě chladicího maziva je tak dosaženo vysoké ekonomické efektivity.

Výkonnost obrábění

Díky vysoce kvalitním základovým olejům a použití nejmodernějších aditivních technologií mají výrobky Oemeta optimalizované mazací vlastnosti pro danou oblast použití. To prodlužuje životnost nástroje a zvyšuje rychlost úběru kovů.

Čisté stroje

Výrobky Oemetas AE mají vynikající mycí a oplachové vlastnosti, které optimalizují čistotu strojů a obrobků.

Slučitelnost s životním prostředím a lidmi

Všechna chladicí maziva Oemeta se vyznačují velmi vysokou snášenlivostí s lidmi a životním prostředím. Dlouhá životnost a vysoký výkon výrobků snižují spotřebu a množství odpadu. Chladicí maziva AE prošla řadou testů snášenlivosti s pokožkou a byla klasifikována jako nedráždivá pro pokožku.

Produkty AE společnosti Oemeta:

udržitelnost a nákladová efektivita na nejvyšší úrovni.

Naše strategie udržitelnosti se neprojevuje pouze v našich výrobcích, ale je zaměřena na celou společnost.

 • 60 % základových olejů pochází z obnovitelných zdrojů
 • Výrobky HYCUT jsou až z 95 % na biologické bázi
 • Ekologicky šetrná elektřina z obnovitelných zdrojů energie
 • Odpadní voda je čištěna moderními systémy
 • Certifikováno podle norem DIN EN ISO 9001 a DIN EN ISO 14001
 • Udělena pečeť BG "Sicher mit System" (bezpečně se systémem)

 

 

Udržitelnost a ekonomická efektivita musí jít ruku v ruce a jsou realizovány prostřednictvím průběžného a komplexního procesního poradenství:

 • Nízká spotřeba - minimalizované ztráty způsobené aerosoly (odsávání), vypouštěním třísek, oddělováním oleje, opětovným připojováním
 • Vysoká dostupnost stroje
 • Vysoká míra odstranění kovů
 • Čistota a recyklace třísek
 • Nižší náklady na likvidaci
 • Snížení nákladů na bezpečnost práce, požární ochranu a pojištění

Jak vám můžeme pomoci?

Pokud máte zájem o naše produkty a služby nebo máte nějaké dotazy či návrhy, neváhejte nás kontaktovat.

Oemeta CR s.r.o.

Jana Babáka 11
612 00 Brno
Czech Republic