Software logyc: Informační a řídicí nástroj pro chlazení maziv a jiných průmyslových kapalin.

Logic je dalším krokem na cestě k neustálému zlepšování procesů obrábění. Cloudový software spravuje všechna relevantní data z chladicích maziv, obráběcích olejů, mycích médií nebo jiných kapalin používaných při obrábění. Data měření lze zadávat centrálně nebo přes mobilní zařízení, lze se dotazovat na stav procesních kapalin a plánovat potřebná servisní opatření pro péči o všechny kapaliny.


Na první pohled identifikujte slabá místa a optimalizujte procesy.

Všechna produktová data a naměřené hodnoty jsou přenášeny do logic přímo na místě nebo prostřednictvím služby Oemeta. Po dodání základních dat porovnává logic aktuální naměřená data s existujícími limitními hodnotami, vyhodnocuje stav kapalin a výsledky ilustruje grafickými signály. Ať už soustružení, frézování, řezání, vrtání nebo broušení: Na první pohled lze identifikovat slabá místa v systému a lze zahájit opatření pro péči o chladicí maziva a procesní média.

Individuální použití softwaru Oemeta logic.

Jako uživatel můžete samozřejmě software logyc používat individuálně pro správu tekutin. V závislosti na možnostech testování a analýzy dostupných ve vaší vlastní společnosti a na míře spolupráce dohodnuté se společností Oemeta můžete cloudový software pro správu tekutin používat samostatně nebo s podporou našich specialistů Oemeta.

Přehled výhod softwaru logic.

  • Flexibilní řídicí nástroj založený na cloudu pro chlazení maziv a jiných kapalin v obráběcí výrobě
  • Centrální nebo mobilní přístup přes PC, smartphone nebo tablet
  • Přehledné zobrazení výsledků měření a skupenství kapalin
  • Jednodušší interpretace stavových dat a naměřených hodnot
  • Jednoduchá správa úkolů a dokumentů
  • Přímý komunikační kanál s Oemetou na vyžádání

Jak vám můžeme pomoci?

Pokud máte zájem o naše produkty a služby nebo máte nějaké dotazy či návrhy, neváhejte nás kontaktovat.

Oemeta CR s.r.o.

Jana Babáka 11
612 00 Brno
Czech Republic