Dbamy o bezpieczne i zgodne z prawem użytkowanie naszych produktów.

W ramach działu R&D zespół ludzi z EHS jest odpowiedzialny za zgodność naszych produktów z prawem międzynarodowym. Wysoko wykwalifikowany zespół składa się z trzech doktorów chemii i dwóch asystentów, którzy ściśle współpracują z kierownictwem w kwestiach strategicznych. Stawiamy czoła stale rosnącym wyzwaniom dzięki regularnym szkoleniom i współpracy ze stowarzyszeniami i ekspertami zewnętrznymi. Dbamy aby dokumentacja produktowa spełniała wymogi przepisów krajowych i międzynarodowych.

 

Dbamy o to, aby użytkowanie naszych produktów było bezpieczne i zgodne z prawem w ponad 50 krajach. Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi informatycznych pomaga tworzyć karty charakterystyki i etykiety na opakowania, a także przeprowadzać wymagane w UE raporty produktowe. Dla klienta prowadzimy szkolenia zarówno z zakresu ogólnych zasad, jak i konkretnych zagadnień. Zespół ds. BHP wnosi również istotny wkład w rozwój innowacyjnych technologii, np. poprzez zapewnienie zgodności prawnej dla surowców użytych do produkcji naszych produktów.