Cykl życia systemów multifunkcjonalnych w obróbce metali.

Zastosowanie chłodziw w przemysłowej obróbce metali jest powszechne, ponieważ efekt chłodzenia, smarowania i płukania umożliwia wydajny i ekonomiczny proces obróbki. Z reguły do tego celu stosuje się konwencjonalne mieszalne z wodą lub niemieszalne z wodą chłodziwa na bazie oleju mineralnego. Produkcja, wykorzystywanie i usuwanie oleju mineralnego wiąże się z negatywnymi skutkami ekologicznymi. Ponadto wybór odpowiedniego środka chłodząco-smarującego określa również sposób zrównoważonego działania łańcucha procesowego w obróbce skrawaniem.


Ocena oddziaływania na środowisko na przykładzie produkcji wałów korbowych.

Duża część stosowanego chłodziwa jest usuwana w procesie ze względu na przyczepianie się do obrabianego przedmiotu. W zależności od rodzaju chłodziwa stosowanego na kolejnym etapie procesu należy przeprowadzić mycie pośrednie. Aby wyeliminować te problemy Oemeta opracowała wielofunkcyjny olej HYCUT, który może być stosowany zarówno jako niemieszający się z wodą olej, jak i jako emulsja mieszalna z wodą. W przeciwieństwie do konwencjonalnych chłodziw, został on opracowany na bazie surowców odnawialnych i dlatego oczekuje się, że przyniesie korzyści dla środowiska.

We współpracy z Instytutem Obrabiarek i Technologii Produkcji Uniwersytetu Technicznego w Brunschweig zbadano potencjalny wpływ HYCUT na środowisko na podstawie oceny cyklu życia i porównano z konwencjonalnym systemem środków smarnych na bazie oleju mineralnego.

Zastosowanie metody oceny cyklu życia w austriackiej fabryce silników.

W kategoriach całościowej oceny wpływu na środowisko brany jest pod uwagę cały cykl życia produktu – od wydobycia surowca do produkcji produktu, użytkowania do utylizacji. W całym cyklu życia zarówno zużyte zasoby, jak i generowane emisje są rejestrowane we wszystkich procesach i mierzony jest wpływ na środowisko.

Ocena cyklu życia została przeprowadzona w ramach studium przypadku w fabryce silników niemieckiego producenta samochodów w Austrii. Uwzględniono łańcuch procesu produkcji wału korbowego, który składa się z wielu procesów obróbki, takich jak frezowanie, toczenie, wiercenie głębokich otworów i szlifowanie. Łańcuch procesowy charakteryzuje się częstą wymianą chłodziwa mieszanego z wodą i niemieszającego się z wodą (patrz rysunek 1).

Rysunek 1: Układ łańcucha procesów


Oemeta HYCUT zapewnia równowagą ekologiczną.

W praktyce w łańcuchu procesowym jest HYCUT na bazie estrów, w którym składniki mieszające się z wodą i niemieszające się z wodą są kompatybilne.

Przyczepianie się chłodziwa do komponentów nie jest problematyczne, jak w przypadku konwencjonalnych chłodziw.

W porównaniu z produktami na bazie oleju mineralnego prowadzi to do znacznie bardziej efektywnego wykorzystania chłodziw na całej linii produkcyjnej, ponieważ można tu w dużej mierze uniknąć pośrednich etapów mycia i strat chłodziwa.

W szczególności uzyskujemy ponowne wykorzystanie środka myjącego z operacji czyszczenia komponentów jako chłodziwa w procesach obróbki. Aby w pełni wykorzystać zalety tego układu, technolodzy dostosowali konstrukcję linii produkcyjnej do płynu procesowego. Na przykład nie zainstalowano kilku systemów do czyszczenia komponentów, które są zwykle wymagane. W przypadku stosowania systemu HYCUT we wszystkich rozważanych kategoriach oddziaływania na środowisko, znacznie mniejszy był wpływ na środowisko (40-60%) w całym cyklu niż w systemie konwencjonalnym (zob. Rysunek poniżej).

Rysunek 2: Przegląd czynników pod względem względnego potencjału oddziaływania na środowisko


Porównanie mozliwości przecidziałania ocieplenia globalnego (GWP).

W przypadku współczynnika ocieplenia globalnego (GWP) można określić oszczędność około 470 t ekwiwalentu CO2 dla rocznej produkcji. Oszczędność ta jest porównywalna na przykład z wpływem na środowisko spowodowanym roczną eksploatacją 158 samochodów 1 (zob. tabela 1). Określone wartości bezwzględne są specyficzne dla danego przypadku i zależą od podstawy porównania, rozważanego systemu i zachodzących procesów. Wartości względne wskazują ogólny trend w porównaniu.

 

W związku z tym ocena cyklu życia wykazała, że zastosowanie Oemeta HYCUT w obróbce metali prowadzi do znacznie mniejszego wpływu na środowisko niż konwencjonalny system chłodzenia na bazie oleju mineralnego.

Zobacz rysunek poniżej.

 


[Translate to International (Englisch):] Glaspipetten vor grünen Pflanzen
Badanie

Szacowanie cyklu życia

Słowa kluczowe w tym temacie

 • Płyn do obróbki metali do oceny cyklu życia
 • Ocena cyklu życia Obróbka wału korbowego
 • Płyn chłodzący do oceny cyklu życia
 • Płyn do obróbki metali ślad węglowy
 • Obróbka śladu węglowego wału korbowego
 • Chłodziwo ślad węglowy
 • Zrównoważony płyn do obróbki metali
 • Zrównoważona obróbka metali
 • Zrównoważona produkcja
 • Zrównoważony olej wielozadaniowy
 • Produkcja przyjazna dla klimatu
 • Recykling płynu do obróbki metali
 • Regeneracyjny płyn do obróbki metali (MWF)
 • MWF na bazie materiału odnawialnego  

Jak możemy Ci pomóc?

Jesteś zainteresowany naszymi produktami i usługami lub masz pytania lub sugestie? Chętnie Ci pomożemy.

Oemeta Polska Sp. z o.o.

Ul. Łąkowa 44
Tarnowo Podgórne
62-080
Polska