Masz pytania dotyczące smarów chłodzących i ich obsługi?

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące chłodziw.

W jaki sposób smary chłodzące Oemeta przyczyniają się do poprawy trwałości narzędzia?

Wiele produktów Oemeta jest wyposażonych w specjalne dodatki smarne, które zmniejszają tarcie między narzędziem a obrabianym przedmiotem, a tym samym przyczyniają się do dłuższej żywotności narzędzia.

Co oznacza spadek pH i jak mogę temu przeciwdziałać?

Wartości pH stosowanych chłodziw wynoszą zwykle powyżej 9,0. Ze względu na mikrobiologię i/lub niskie stężenie aplikacji, wartość pH może spaść poniżej 9,0, przy czym może powstać korozja. W takim przypadku emulsję można ustabilizować zwiększając stężenie, dodając alkalizujące biocydy lub dodatki antykorozyjne.

Jak można zapobiec rozwojowi bakterii w maszynie?

Źródłami mikroorganizmów są woda i powietrze. Z tego powodu w szczególności musi być regularnie sprawdzana jakość wody oraz uniknąć zanieczyszczeń z rur. Ponadto należy unikać zanieczyszczenia chłodziwa np. niedopałkami papierosów, odpadami, resztkami żywności itp. Utrzymywanie chłodziwa w czystości i przestrzeganie zalecanego stężenia to warunki niskiego wzrostu zarazków i długiej żywotności chłodziwa.

Dlaczego emulsja zmienia kolor na zielony podczas przetwarzania miedzi i jak mogę temu przeciwdziałać?

Miedź rozpuszcza się z obrabianego przedmiotu i wióra i reaguje z aminami w chłodziwie. Prowadzi to do zielonego przebarwienia. Do obróbki stopów miedzi zaleca się zatem chłodziwa bez amin lub ze specjalnymi aminami w połączeniu z inhibitorami, które zapobiegają rozpuszczaniu i odbarwianiu miedzi.

Jak przeprowadzić nowe zalanie?

Ważne jest, aby nowe zalanie zacząć od napełnienia maszyny wodą, a następnie dodać koncentrat. Zaleca się również stosowanie mieszalników, które zapewniają przygotowanie chłodziwa. 

Jakie są przyczyny przebarwień emulsji lub koncentratu?

Chłodziwa mogą odbarwiać się z powodu wielu różnych zanieczyszczeń. Głównie jony metali, takie jak miedź (niebiesko-zielona), kobalt (czerwono-różowy), żelazo (brązowy) prowadzą do przebarwień. Ale także obcy olej (brązowy) lub ścier (szary) odbarwiają emulsje. W koncentratach składniki odgrywają ważną rolę. Koncentraty bezolejowe są od przezroczystych do żółtych, olejowe żółte do brązowych. Niektóre specjalne dodatki, takie jak dodatki EP i biocydy, mogą przyciemniać koncentraty lub wydawać się czerwonawe. Dopóki okres przechowywania nie został przekroczony, przebarwienia te zwykle nie mają wpływu  na właściwości użytkowe chłodziwa.

Które produkty biobójcze zapobiegają rozwojowi bakterii lub grzybów?

Istnieją różne grupy biobójczych substancji czynnych. Separatory formaldehydu są środkami bakteriobójczymi. Wśród fungicydów znajdują się fungicydy na bazie karbaminianu jodu, pirytionianu sodu lub niektórych izotiazolinonów (BBIT). Szeroko stosowanym produktem złożonym,  który jest skuteczny przeciwko bakteriom i grzybom, jest CIT/MIT.

W jaki sposób można wyczyścić maszyny lub rurociągi od pozostałości, takich jak mydła wapienne, smar lub grzyby?

Jeśli rury, zwłaszcza pierścieniowe zatkały się mydłami wapiennymi, można je odblokować sprężonym powietrzem. Zastosowanie dyspergatorów, takich jak ADDI PROX LC, zwykle pomaga tylko tak długo, jak długo w rurach jest chłodziwo.

Jakie szkodliwe składniki mogą zawierać formulacje chłodziw w odniesieniu do możliwych podrażnień skóry?

Warstwa ochronna skóry składa się z kwasów tłuszczowych, a surfaktanty i substancje alkaliczne atakują warstwę ochronną skóry. Dlatego należy unikać nadmiernego kontaktu ze skórą i zawsze stosować ochronę skóry. Ponadto np. biocydy, dodatki EP i specjalne inhibitory mogą dodatkowo podrażniać skórę. Wszystkie produkty Oemeta są testowane pod kątem kompatybilności ze skórą. Na życzenie udostepniamy gotowe ekspertyzy. Więcej informacji można znaleźć w kartach charakterystyki chłodziw.

Dlaczego powinienem utrzymywać minimalne stężenie?

Dzięki temu spełnione są wszystkie wymagania dotyczące chłodziwa. Na przykład nawet w przypadku chłodziwa o wysokiej wydajności smarowania przy niskim stężeniu nie można uzyskać zwiększonej trwałości narzędzia. Ponadto właściwości takie jak ochrona przed korozją i stabilność przed wpływami zewnętrznymi muszą także być na odpowiednim poziomie.

ISO 9001 and ISO 14001 seal from DEKRA

Jaki certyfikaty posiada Oemeta?

Zarządzanie jakością i zarządzanie środowiskowe Oemeta są certyfikowane przez DEKRA zgodnie z najnowszymi wytycznymi i z normami ISO 9001: 2015  i ISO 14001: 2015. Oba certyfikaty są ważne do 27.07.2026.

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami. Wyślij do nas e-mail lub zadzwoń do nas.

E-Mail

+48 71 343 30 82

 

Jak możemy Ci pomóc?

Jesteś zainteresowany naszymi produktami i usługami lub masz pytania lub sugestie? Chętnie Ci pomożemy.

Oemeta Polska Sp. z o.o.

Ul. Łąkowa 44
Tarnowo Podgórne
62-080
Polska