Jednostka monitorująca logyclab analizuje chłodziwa i inne płyny przemysłowe.

Dzięki cyfrowemu urządzeniu pomiarowemu logyclab podstawowe analizy chłodziw i innych płynów w procesach obróbki skrawaniem mogą być przeprowadzane automatycznie. Niezależnie od marki i producenta płynów określa ich stan, na przykład mierząc wartość pH, przewodność czy stężenie smarów chłodzących. Wszystkie dane pomiarowe są przesyłane do wewnętrznej lub zewnętrznej bazy danych celem dalszej oceny.


Skorzystaj z zautomatyzowanych analiz bezpośrednio na maszynie.

Oba komponenty logyclab, jednostka przetwarzająca i jednostka pomiarowa są instalowane bezpośrednio na maszynie. Jednostka pomiarowa jest bezpośrednio podłączona do obwodu cieczy za pomocą obejścia. Stale przepełnione płynem czujniki mierzą parametry i przekazują je do logyclab SPU w celu dalszego przetwarzania..

Skonfiguruj logyclab indywidualnie i niezależnie od swoich potrzeb.

Użytkownik może indywidualnie skonfigurować jednostkę monitorującą logyclab do zarządzania płynami. Jednostka sterująca może być dostosowana do niezbędnych analiz i komunikować się bezpośrednio z maszyną lub przez sieć LAN lub WLAN z zewnętrznymi bazami danych. Zaleta: automatyczny pomiar, zawsze masz wgląd w aktualny stan stosowanych chłodziw i płynów.

Zalety w skrócie

  • Jednostka sterująca do zautomatyzowanej analizy chłodziw, olejów hydraulicznych i innych płynów przemysłowych w produkcji obróbki skrawaniem
  • Kompatybilny ze wszystkimi dostępnymi na rynku chłodziwami
  • Instalacja bezpośrednio na maszynie
  • Zastępuje lub uzupełnia pomiary ręczne mediów procesowych na miejscu
  • Dowolnie konfigurowalny
  • Bezpośrednia sieć z wewnętrznymi lub zewnętrznymi bazami danych za pośrednictwem sieci LAN lub WLAN
  • Bezpośrednia wizualizacja danych pomiarowych w oprogramowaniu logyclab

Schnellzugriff


Jak możemy Ci pomóc?

Jesteś zainteresowany naszymi produktami i usługami lub masz pytania lub sugestie? Chętnie Ci pomożemy.

Oemeta Polska Sp. z o.o.

Łąkowa 44
62-080 Tarnowo Podgórne
Polska