Imprint

Odpowiedzialność za treść:

Oemeta Chemische Werke GmbH
Ossenpadd 54
25436 Uetersen
Germany

T +49 4122 - 924 - 0
F +49 4122 - 924 - 150
E info@oemeta.com

Zarząd: Thomas Vester, Stefan Joksch, Thomas Wessels
Rejestracja w sądzie: Sąd rejonowy Pinneberg HRB 225 EL
Numer identyfikacyjny: DE 134 800 637

Odpowiedzialność za treść zgodnie z § 55 RStV:
Agnes Waterstrat/Kierownik Marketingu i Sprzedaży Krajowej

Wyłączenie odpowiedzialności

1. Ograniczenia

ZAWARTOŚĆ TEJ STRONY INTERNETOWEJ

Zawartość tej strony internetowej została stworzona z największą możliwą starannością. Oemeta nie ponosi jednak odpowiedzialności za dokładność, kompletność i aktualność udostępnianych treści. Korzystanie z zawartości strony internetowej odbywa się na własne ryzyko użytkownika. Artykuły oznaczone imieniem i nazwiskiem odzwierciedlają opinię danego autora, a nie zawsze opinię Oemeta.

DOSTĘPNOŚĆ STRONY

Oemeta dołoży wszelkich starań, aby oferować usługę nieprzerwanie, jak to będzie możliwe. Jednak nawet przy zachowaniu należytej staranności nie można wykluczyć przerw. Oemeta zastrzega sobie prawo do zmiany lub przerwania oferty w dowolnym momencie

ODESŁANIA I LINKI ZEWNĘTRZNE

Ta strona internetowa zawiera linki do stron internetowych osób/podmiotów trzecich ("linki zewnętrzne"). Strony te podlegają odpowiedzialności swoich operatorów. Kiedy linki zewnętrzne zostały po raz pierwszy udostępnione, Oemeta sprawdziła ich treści, aby ustalić, czy nie doszło do naruszenia prawa. W tym czasie nie stwierdzono żadnych naruszeń prawa. Oemeta nie ma żadnego wpływu na obecny i przyszły wygląd i zawartość stron, do których prowadzą linki. Wstawienie linków zewnętrznych nie oznacza, że Oemeta przyjmuje treść za odnośnikiem lub linkiem jako własną. Stałe monitorowanie tych linków zewnętrznych nie jest uzasadnionym działaniem  dla Oemeta bez konkretnych dowodów naruszeń prawa. Jednak po uzyskaniu informacji o naruszeniach prawa takie linki zewnętrzne zostaną natychmiast usunięte.

BRAK STOSUNKU UMOWNEGO

Korzystanie ze strony internetowej Oemeta nie tworzy żadnego stosunku umownego między użytkownikiem a Oemeta. W tym zakresie nie istnieją żadne roszczenia umowne lub quasi-umowne wobec Oemeta.

2. PRAWA AUTORSKIE

Treści publikowane na tej stronie podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Każde użycie niedozwolone przez niemieckie prawo autorskie wymaga uprzedniej pisemnej zgody Oemeta lub właściciela praw autorskich. Dotyczy to w szczególności powielania, edycji, tłumaczenia, przechowywania, przetwarzania lub powielania treści w bazach danych lub innych mediach i systemach elektronicznych. Treści i prawa osób trzecich są oznaczone jako treści obce. Nieautoryzowane powielanie lub rozpowszechnianie poszczególnych treści lub całych stron jest niedozwolone i karalne. Dozwolone jest wyłącznie tworzenie kopii i pobieranie plików do użytku osobistego, prywatnego i niekomercyjnego. Linki do strony internetowej Oemeta  są zawsze mile widziane i nie wymagają naszej zgody. Prezentacja tej strony internetowej w zewnętrznych ramkach jest dozwolone tylko za zgodą.

3. PRAWO WŁAŚCIWE