Oemeta nedávno úspěšně čelila recertifikaci v oblasti managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a opět získala pečeť schválení „Safe with System“ (platná do roku 2025) od BG RCI. Hodnocení také prokázalo, že požadavky normy ISO 45001:2018 jsou splněny.

Již v roce 2007, po zavedení a úspěšném auditu, získala Oemeta jako první chemická společnost ve Šlesvicku-Holštýnsku kýženou pečeť kvality „Safe with System“ od profesního sdružení pro suroviny a chemický průmysl (BG RCI). Tato obnovená certifikace podtrhuje důležitost bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve společnosti.

Oemeta successful re-certification 2025
V. l. n. r.: Stefan Joksch (Oemeta), Jan Martius (BG RCI) und Ralf Schlichting (Oemeta)
Všechny novinky na první pohled