Odpěňovač od Oemety

OePads je rychle působící odpěňovač pro použití v olejových a bezolejových vodou mísitelných chladicích mazivech. Oemeta OePads - jednoduché a praktické řešení. OePads jsou perfektně dávkované a zabalené. Stačí dát do nádrže. Pokud je pěny více, lze do nádrže přidat až tři kusy současně. Obal rozpustný ve vodě je biologicky odbouratelný. Rozpouští se úplně - bez zbytků mikroplastů. Pěna je pryč během několika minut.

Vlastnosti a výhody

  • Inovativní aplikace odpěňovače
  • Vodou rozpustná a biologicky odbouratelná obalová fólie
  • Polyvinylalkoholový film nevede k tvorbě mikroplastů
  • Rychlá účinnost zabraňuje prostojům strojů souvisejícím s pěnou
  • Žádná změna vlastností provozních kapalin
  • Jednoduchá, čistá a bezpečná aplikace

 

Doporučená koncentrace použití

OePad vystačí na cca 200 - 1000 litrů chladící emulze. Před použitím OePad krátce protřepejte, aby se odpěňovač homogenizoval. Umístěte produkt přímo na pěnu. Fólie se zcela rozpustí během několika minut. Viditelný efekt může trvat 10-15 minut v závislosti na systému.

Skladovatelnost, podmínky použití a skladování

6 měsíců při +5°C až +35°C. V souladu s příslušnými národními předpisy pro skladování a přepravu látek znečišťujících vodu. OePads vždy skladujte na suchém místě. Při kontaktu s vodou se obal rychle rozpustí.

Bezpečnost práce a ochrana životního prostředí

Více informací o bezpečnosti práce a ochraně životního prostředí naleznete v bezpečnostním listu.

Likvidace

Likvidace podle příslušných právních předpisů.