Woda do chłodziwa

Właściwości stosowanego chłodziwa mieszalnego z woda w dużej mierze zależą od jakości użytej wody. W związku z tym konieczna jest znajomość składu wody używanej do mieszania z koncentratem, tak dokładnie jak to możliwe. Koncentraty chłodziwa są często mieszane z wodą wodociągową. Zazwyczaj informacje o wodze „z kranu” można uzyskać od zakładu wodociągowego. W przypadku wody z prywatnej studni fabryki, sugerowana jest analiza wykonana przez dostawcę chłodziwa lub przez zewnętrzne laboratorium zajmujące się analizą wody. Niektóre ważne parametry mogą być sprawdzone szybko i łatwo z dobrą dokładnością na przykład za pomocą pasków testowych.

Poniższa tabela przedstawia charakterystyczne parametry wody i wybrane metody do ich określania:

 

ParametrMetoda oznaczenia (przykład)
Wartość pHpH-metr, urządzenie elektryczne
Przewodność (µS/cm)Konduktometr
Twardość całkowita (Stopnie niemieckie)Paski testowe
Azotyny (ppm)Paski testowe
Azotany (ppm)Paski testowe
Chlorki (ppm)Testy laboratoryjne
Liczba kolonii bakterii (kol/ml)Płytki odciskowe (Dip slides)

Badania zanieczyszczenia mikrobiologicznego i ilościowe oznaczanie zawartości chlorków powinno być przeprowadzane w laboratorium.

 

Wartość pH

Neutralna wartość pH wynosi 7, np. woda destylowana ma pH o takiej wartości. Alkaliczne media mają wartość pH wyższą niż 7, a kwaśne - pH poniżej 7. Świeżo wyprodukowane chłodziwa Oemeta dostosowane są do wartości pH 9,0-9,3. Mieszanie z wodą o pH  około 7 jest optymalne dla sporządzenia chłodziwa. Woda potrzebna do sporządzania mieszanki o pH poniżej 6 może nie być odpowiednia, ponieważ może spowodować zmniejszenie wartości pH świeżego chłodziwa w większym lub mniejszym stopniu nawet jeśli emulsja jest nowo przygotowana w niezmiennych warunkach. W rezultacie zmniejsza się ochrona przed korozja i występuje wczesny wzrost bakterii, a tym samym emulsja staje się niestabilna.

PRZEWODNOŚĆ

Wartość przewodnictwa dostarcza informacji na temat zawartości elektrolitów charakteryzujących wodę: nierozpuszczalne w chłodziwie i wodzie sole nie są wykrywane. Wyższe wartości przewodności oznaczają stosunkowo wysokie obciążenie solą w systemie, z odpowiednim ryzykiem korozji. Dla chłodziw, maksymalna wartość wynosi około 1000 µS/cm. 

TWARDOŚĆ CAŁKOWITA

Całkowita twardość wody to suma wszystkich soli wapnia i magnezu. Zawartość wapnia i magnezu są określane w warunkach laboratoryjnych za pomocą AAS (Atomowej Spektrometrii Absorpcyjnej). Twardość jest sklasyfikowana w następujący sposób:

Twardość w stopniach niemieckich [°d]Twardość wody
4-8woda miękka
8-12woda średnio-twarda
12-18woda twarda
18-30bardzo twarda woda
>30wysoce twarda woda

Wysoka twardość ma tendencję do wytrącania wapna, co z kolei może prowadzić do korozji i białych osadów na obrabianych przedmiotach i narzędziach. Wapno zwykle jest oddzielane na filtrze. Dobrą praktyką jest zmienić filtry systemu uzdatniania wody po pierwszych 50-120 godzinach pracy. Zbyt miękka woda może prowadzić do tworzenia się piany podczas sporządzania chłodziwa, ponieważ nie powstają redukujące pianę mydła wapniowe. Optymalny zakres twardości wody do stosowania z chłodziwami to około 10 do 20 [°d]. W przypadku miękkiej wody jej twardość może być zwiększona w sposób kontrolowany podczas wytwarzania świeżego środka smarującego przez dodanie środka zwiększającego twardość wody zawierającego wapń (ADDIPROX AF/C). Jeśli całkowita twardość jest za wysoka, może być ona zmniejszona poprzez późniejsze dodatnie wody zdemineralizowanej.

AZOTYNY/AZOTANY

Wytyczne dotyczące maksymalnych zawartości azotynów i azotanów w stosowanych chłodziwach wynoszą 20 ppm dla azotynów i 50 ppm dla azotanów. Określone zostały przez BIA i przyjęte przez stowarzyszenie Berufsgenossenschaft (Branżowa Kasa Ubezpieczeń Społecznych) oraz w zastosowaniach TRGS 611. Środowiskiem do tworzenia się nitrozoamin jest obecność amin drugorzędowych. W chłodziwach Oemeta tworzenie się nitrozoamin jest inhibitowane a chłodziwa nie zawierają amin drugorzędowych. Na ogół, stężenienie azotynów i azotanów w wodzie do mieszania powinno być tak niskie jak to możliwe. Jakoś wody pitnej odpowiada tym wymaganiom. Zgodnie z dyrektywami Komisji Europejskiej maksymalna zawartość azotanów i azotynów wynosi 5 ppm.

CHLORKI

Duża zawartość chlorków wpływa niekorzystnie na właściwości antykorozyjne chłodziw mieszalnych z wodą. Niemiecka dyrektywa dla wody pitnej zaleca wartość 25 mg/l. Aczkolwiek, podczas jej użytkowania mogą wystąpić znacznie wyższe wartości (na przykład ze względu na parowanie wody w okresie letnim lub ze względu na wysokie temperatury maszyn i otoczenia). Jeśli wartość chlorku wzrośnie powyżej 100 mg/l mogą wystąpić problemy z korozją.

LICZBA BAKTERII

Woda do produkcji powinna być w zasadzie wolna od zanieczyszczeń mikrobiologicznych. W przeciwnym razie chłodziwo jest zanieczyszczona tak szybko jak szybko wytwarzana jest nowa partia.  Niemieckie ustawowe regulacje prawne dla Wody Pitnej określają maksymalną liczbę jednostek tworzących kolonie (CFU) na poziomie 10²/ml. Wartości graniczne dla wody do produkcji chłodziw są zestawione w poniższej tabeli:

Parametr Minimalne wymagania
wartość pHok. 7
Przewodność (µS/cm)max. 1000
Twardość całkowitaoptymalnie 10-20
Azotyny (ppm)max. 5
Azotany (ppm)max. 50
Chlorki (ppm)max. 50
Liczba kolonii bakterii (kol/ml)max. 10²