Nowe zalanie rozpuszczalnego w wodzie chłodziwa obróbczego

Prawidłowe wykonanie nowego zalania jest bardzo ważne dla osiągnięcia długiej trwałości i wydajności chłodziwa.

1. Czyszczenie systemu obiegowego chłodziwa

Przed każdym nowym zalaniem, system musi być dokładnie oczyszczony. Należy usunąćpozostałości po oleju, materiałach stałych, grzybach i bakteriach. Przeniesienie obciążających substancji, szczególnie grzybów do nowej emulsji prowadzi do m.in. natychmiastowego pogorszenia właściwości chłodziwa.

2. Instrukcja wymiany chłodziwa w pojedynczych maszynach i układach centralnych

  • Usuń jak najwięcej stałych osadów zanieczyszczeń i olejów obcych jak to możliwe.
  • Dodaj substancji czyszczącej (np. ADDI PROX S.C./F lub ADDI PROX SC z osobnym dodatkiem biocydu); tymczasem proces może być kontynuowany
  • Zutylizuj lub oddaj emulsję eksploatacyjną do odzysku
  • Przeprowadź czyszczenie mechanicze, szczególnie w trudno dostępnych miejscach. Zwróć uwagę, aby usunąć grzyby
  • Przepłucz układ używając emulsję o niskim stężeniu, aby mieć pewność, że wszystkie pozostałości i środki czyszczące są usunięte
  • Opróżnij i napełnij nowym chłodziwem o odpowiednim stężeniu. Twardość używanego wody powinna być w przedziale 10°d a 20°d
  • Zaleca się konserwację zapobiegawczą za pomocą np. ADDI-PROX MB/R w celu uniknięcia wzrostu bakterii i grzybów w nowym zalaniu