Výzkum & vývoj

Ke zcela specifickým požadavkům našich zákazníků přistupujeme s fundovaným know-how, chladnou hlavou a zkušenostmi mnoha desetiletí. V úzké partnerské spolupráci pro ně vyvíjíme inteligentní, individuální a hospodárná řešení. Tak se naše chladicí a mazací kapaliny staly tím, čím dnes jsou: moderními, inovativními, technologicky vyzrálými a vysoce účinnými produkty. 

V našich moderních vývojových laboratořích vznikají inovativní vysoce kvalitní produkty, které splňují zákonné mezinárodní standardy.  Denně pracujeme na vývoji nových produktů a optimalizujeme a kontrolujeme již vyráběné chladicí a mazací kapaliny. Dějištěm našeho výzkumu a kontroly kvality jsou tři moderní chemické laboratoře a aplikační laboratoř v hlavním sídle naší firmy v Uetersen.

Po celá léta je Oemeta vědecky aktivní. Níže uvádíme výběr publikací.

Publikace

Book: Metalworking Fluids (MWFs) for Cutting and Grinding

Oemeta se rovněž angažuje v následujících svazech a pracovních skupinách: 

Svazy

Pracovní skupiny