Normy DIN pro uživatele obráběcích kapalin

V roce 1918 vychází první norma DIN pro „Kuželové kolíky“. Od té doby byly uveřejněné texty tisíce norem a dělají nám všem každodenní život v práci a ve volném čase lehčí a především bezpečnějším.
Německý institut pro normování (Deutsches Institut für Normung) v Berlíně je určitou formou kulatého stolu pro všechny strany, které mají o normování zájem. Úkolem DIN je organizovat a informovat, vlastní normování provádějí nezávislí odborníci ze všech zúčastněných organizací. DIN je na základě smlouvy uzavřené se spolkovou vládou kompetentní organizací pro evropské a mezinárodní normování.

Normy stanovující vlastnosti a požadavky pro obráběcí kapaliny

V oblasti kapalin pro obrábění kovů platí v současné době tři normy, jejichž tématem jsou požadavky resp. typizace různých druhů obráběcích kapalin:

 

  • DIN 51385 – Obráběcí kapaliny, Pojmy, červen 1991

  • DIN 51520 – Obráběcí kapaliny, Obráběcí kapaliny nemísitelné s vodou SN, Minimální požadavky, říjen 1995

  • DIN 51521 – Obráběcí kapaliny, Obráběcí kapaliny mísitelné s vodou SE, Požadavky, březen 1999


Zatímco norma DIN 51385 definuje pojem obráběcí kapalina a provádí rozdělení na zásadně odlišné typy produktů, normy DIN 51520 a 51521 diferencují jednotlivé kategorie normy DIN 51385 podrobněji. Kromě toho se v obou normách nachází tabulka s vlastnostmi, jejichž znalost je nezbytná pro posouzení technické vhodnosti obráběcí kapaliny.

Všechny tři normy se v současné době aktualizují a přizpůsobují aktuálnímu technickému pokroku. Pracovní skupiny provádějící novelizace zahrnují odborníky z branže obráběcích kapalin, uživatele obráběcích kapalin, výrobce obráběcích strojů a komponentů, profesní sdružení a dotčené svazy. Přepracované DIN 51520 a DIN 51521 budou zveřejněny v průběhu roku 2008. U DIN 51385 ještě není znám termín novelizace.

Normalizační činnost společnosti Oemeta

Oemeta Chemische Werke GmbH vždy považovala za jeden ze svých hlavních úkolů angažovat se v grémiích a pracovních skupinách zabývajících se tématem obráběcích kapalin.
Zaměstnanci Oemeta předsedají pracovním skupinám jak tří výše uvedených norem, tak normám pro zkušební metody obráběcích kapalin:

 

  • DIN 51360-1 – „Korozní zkouška - Herbert“, srpen 1985
  • DIN 51360-2 – „Korozní test - třísky/filtrační papír“, červenec 1981
  • DIN 51367    – „Odolnost v tvrdé vodě“, srpen 1991
  • DIN 51368    – „Stanovení podílu oleje oddělením pomocí kyseliny chlorovodíkové“, listopad 1990


Aktivní spoluvytváření zákonných ustanovení, směrnic a norem zlepšuje jejich praktickou použitelnost a zajišťuje společnosti Oemeta a jejím zákazníkům znalostní náskok, který výrazně usnadňuje zacházení s obráběcí kapalinou.

Více informací k tématu najdete na www2.din.de